درمان جدید برای بیماری شکنندگی استخوان

Blog 3

درمان جدید برای بیماری شکنندگی استخوان

نتیجه مطالعه در مورد درمان جدید برای کودکان مبتلا به بیماری استخوان‌های شکننده (Osteogenesis Imperfecta) هفته گذشته منتشر شد. این روش درمانی جدید توسط دانشگاه شفیلد و بیمارستان کودکان شفیلد کشف شده است.
این اولین پژوهش در این زمینه است که به طور واضح مشخص می‌کند که استفاده از داروی رزیدرونات (Risedronate) نه تنها منجر به کاهش خطر شکستگی در کودکان مبتلا به بیماری استخوان‌های شکننده می‌شود بلکه سریع عمل می‌کند و خمیدگی‌های خطر شکستگی تنها پس از 6 هفته از درمان شروع به بهبود می‌کند.
این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از رزیدرونات می‌تواند به صورت قابل توجهی بر زندگی کودکان مبتلا به بیماری شکنندگی استخوان تأثیرگذار باشد و این از طریق کاهش نرخ شکستگی‌ها امکان‌پذیر است.
منبع:
ScienceDaily

بدون نظر

نظر دهید

Fear Itself Speech 修改 文章 英文 click through the following web site | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade opciones binarias demo click here now
Loan Canada go credit visit their website